Begeleiding bij Parkinson

Heeft u de diagnose Parkinson gekregen en wilt u dat dit u zo min mogelijk belemmert in uw werk, sport en hobby’s? Onze therapeuten in de ESF Praktijk in Purmerend kunnen u hierbij helpen! Wij stellen een behandelplan op, gericht op uw persoonlijke belemmeringen.

Heeft u last van de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson kan voor belemmeringen zorgen in uw dagelijkse leven. Onze therapeuten bij de ESF Praktijk in Purmerend proberen u hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

Fysiotherapie begeleiding bij ziekte van parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen, waarbij er sprake is van een tekort aan de neurotransmitter dopamine. De dopamine producerende zenuwcellen in de hersenen sterven langzaam af. Wat hiervan de precieze oorzaak is, is helaas nog niet bekend. Door het tekort aan dopamine wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast.

Dit uit zich onder andere in de volgende kenmerken: trillen (tremor) van de handen of benen, trager bewegen, moeite met het opstarten van bewegingen, spierstijfheid, problemen met houding en evenwicht, frequent vallen en het bevriezen van de benen tijdens het lopen waardoor het starten met lopen moeilijker wordt.

De ziekte van Parkinson kent een progressief beloop. Dit houdt in dat de ziekte van Parkinson niet volledig te genezen is. De diagnose Parkinson wordt niet door de fysiotherapeut gesteld, maar door een neuroloog.

 

Onderzoek, begeleiding en behandeling van de ziekte van Parkinson bij ESF Praktijk in Purmerend

Indien u met de diagnose Parkinson bij ons langskomt in de praktijk vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek stelt de fysiotherapeut een aantal vragen over uw klachten, zodat deze goed in kaart kunnen worden gebracht. Beperkingen in de dagelijkse activiteiten en eventuele andere belemmeringen die u ervaart worden besproken.

Na dit vraaggesprek vindt er een onderzoek plaats. De therapeut voert een aantal testen met u uit en bekijkt de activiteiten waarbij u belemmeringen ervaart. Aan de hand van het vraaggesprek en het onderzoek stellen we samen met u een behandelplan op waarin uw persoonlijke doelen en de behandelmethoden worden opgenomen.

De behandelingen vinden één of twee keer per week plaats in onze praktijk en bestaan voornamelijk uit oefentherapie. Zo zorgen we er samen voor dat uw spierkracht, conditie,

balans en uithoudingsvermogen verbetert en u uw dagelijkse activiteiten weer zo goed mogelijk uit kunt voeren. Om de zes weken vindt er een evaluatie plaats waarin we de vooruitgang bespreken. Indien nodig worden de behandeldoelen bijgesteld.

 

Meer informatie over de behandelingen van en begeleiding bij de ziekte van Parkinson bij ESF Praktijk in Purmerend:

Oefentherapie

Met behulp van oefeningen worden uw spierkracht, conditie, uithoudingsvermogen, houding en/of balans verbeterd, waardoor er een afname ontstaat in pijn- en stijfheidsklachten en u, uw dagelijkse activiteiten weer zonder belemmeringen uit kunt voeren.

Behoefte aan begeleiding bij Parkinson?

Heeft u de diagnose Parkinson gekregen en wilt u dat deze ziekte u zo min mogelijk belemmert tijdens uw dagelijks leven? Wij van ESF Praktijk kunnen u hierbij helpen. Aarzel niet en plan een behandeling in via de onderstaande knop!