Wat is longrevalidatie (COPD).

Longrevalidatie is een oefenprogramma voor patiënten met een chronische longaandoening zoals COPD, astma of longfibrose. Deze aandoeningen zorgen voor klachten die zich in het dagelijkse leven beperkingen opleveren door kortademigheid of benauwdheid.

Bij longrevalidatie richten onze therapeuten zich op het op peil houden of verbeteren van het lichamelijk functioneren. Dit moet zorgen voor het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij longrevalidatie richten wij ons met name op personen met een chronische longziekte of diegene die een operatie hebben ondergaan vanwege een onderliggende aandoening. Tijdens longrevalidatie wordt er aandacht besteed aan het ziekte-inzicht en hoe u efficiënt kunt omgaan met COPD, astama of longfibrose. Hierdoor leert u bewust omgaan met uw aandoening zodat u met minder moeite uw dagelijkse activiteiten kunt hervatten.

Een intakegesprek plannen bij ESF Praktijk in Purmerend gaat heel eenvoudig. Raadpleeg onze behandelagenda of neem telefonisch contact op.

Afspraak Maken Bel Mail

Omgaan met bewegen en inspannen.

Leven met een beperking als gevolg van chronische longaandoening kan een enorme invloed hebben op uw lichamelijke en ook mentale gesteldheid. Dit kan ontstaan doordat u zich inspant en beweegt zonder efficiënte aansturing. Dit heeft als gevolg dat uw lichaam overbelast raakt. Dit herkent u doordat u uiteindelijk erg kortademig en/of benauwd wordt tijdens het uitvoeren van een activiteit en u geen energie meer over heeft om voor de rest van de dag te kunnen functioneren.

Ook komt het voor dat men helemaal niet functioneert uit angst voor energieverlies, benauwdheid, kortademigheid of verergering van de klachten. Dit lijkt en logische reactie, maar werkt averechts. Het is belangrijk te beseffen dat het niet functioneren de levenskwaliteit als gevolg van de longaandoening niet verbetert. Daarom is het aan te raden contact op te nemen met onze praktijk om samen met u te bepalen welk behandelprogramma de kwaliteit van het dagelijks leven kan verbeteren.

Een intakegesprek plannen bij ESF Praktijk in Purmerend gaat heel eenvoudig. Raadpleeg onze behandelagenda of neem telefonisch contact op.

Afspraak Maken Bel Mail

Behandelwijze bij ESF Praktijk in Purmerend

Om een afspraak te maken kunt u langskomen op één van onze twee praktijklocaties of kunt u ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Tijdens het maken van uw afspraak houden wij rekening met uw voorkeuren qua behandeldag, tijd en locatie. Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend en zijn op deze dagen ook in de avonduren beschikbaar.

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek in combinatie met (echografisch) onderzoek. De fysiotherapeut wil door middel van een vraaggesprek meer te weten komen over uw klachten. Vervolgens wordt er een manueel en (indien nodig) echografisch onderzoek uitgevoerd om zo uw klachten duidelijk in kaart te brengen en de juiste diagnose te kunnen stellen.

Graag meenemen: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, verzekeringspasje en een eigen handdoek.

Na het stellen van de diagnose voor uw klachten, wordt er samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin wordt besproken wat de beste behandeltechnieken zullen zijn om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Ook wordt er een indicatie gegeven van hoelang het behandeltraject zal duren.

Afhankelijk van uw klachten volgt u één of twee keer per week een consult. Eén consult neemt ongeveer 30 minuten in beslag en wordt gevuld met één of meerdere van de volgende behandeltechnieken: oefentherapie, massage, stroomtherapie, shockwave therapie, EPTE-therapie, dry needling, medical taping, bekkenbodemfysiotherapie en/of acupunctuur. Ook kunt u, indien nodig, oefeningen meekrijgen van de fysiotherapeut om thuis zelfstandig mee aan de slag te gaan.

Zodra u geen (pijn)klachten en belemmeringen in uw dagelijkse activiteiten meer ervaart, wordt het behandeltraject afgesloten. Eventueel geeft de fysiotherapeut nog huiswerkoefeningen en/of adviezen mee. Vervolgens wordt uw behandeldossier door de fysiotherapeut afgesloten.

Andere specialisaties van onze therapeuten

Shockwave therapie
Fysiotherapie
Dry Needling
EPTE therapie
Manuele therapie
Medical taping
Bekken fysiotherapie
Echografie
Mensendieck
Oefentherapie
Stroomtherapie
Massagetherapie
Acupunctuur
Vul hiernaast uw klacht in en u krijgt een overzicht van relevante pagina’s